AVTECH offentliggör ledningsförändringar

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" och/eller "Bolaget") offentliggör idag följande ledningsförändringar:

David Rytter, tidigvarande teknisk chef inom affärsområde Aventus NowCast har gått in i en nyskapad funktion som Chief Technical Officer för AVTECH's samtliga teknikområden.

Anders Palm, tidigvarande affärsområdeschef för Consultancy har lämnat sin heltidsanställning och nuvarande funktion inom AVTECH. Anders Palm kommer i fortsättningen att ingå i den grupp av deltidsengagerade konsulter som håller på att etableras inom Bolaget.

AVTECH's VD, Christer Fehrling, säger: "Genom tillsättningen av David Rytter som CTO för AVTECH så samordnas nu våra tekniska resurser inom och utanför affärsområdet Aventus NowCast, vars tekniska del David Rytter med stor framgång redan varit ansvarig för under de senaste åren. Davids bevisade kompetens i att bedriva komplexa tekniska utvecklingsarbeten kommer vara en av flera nyckelfaktorer i det viktiga arbete som vi har framför oss under den resterande delen av 2016 och det är med stort förtroende jag nu ser David axla detta utvidgade ansvar", avslutar Christer Fehrling.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly