AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

2020 2020 2019
MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2
Omsättning 3.3 4.0 3.8
Rörelseresultat före avskrivningar +0.7 +0.3 +1.4
Nettoresultat +0.3 +0.0 +0.5
Nettoresultat per aktie, SEK +0.005 +0.000 +0.008
Kassaflöde +0.5 -1.0 -0.8
Koncernens Likvida medel 12.8 12.3 13.3
Eget kapital 28.8 28.5 28.6
Eget kapital per aktie, SEK 0.51 0.50 0.51
Koncernens Soliditet, % 91.6% 93.1% 97.8%

 

 • Ett fåtal gällande fastprisavtal har bidragit till att minskningen i omsättningen för kvartalet har blivit mindre än förväntat. 

 • Från och med mitten på mars arbetar samtlig personal i huvudsak hemifrån enligt folkhälsomyndighetens rekommendation för minskad smittspridning.
 • Reduktionen i arbetstid från och med april har som förväntat medfört sänkta kostnader för såväl utveckling som marknadsföring. Detta ger oss möjlighet att behålla personal och kompetens inför att situationen vänder.
 • I slutet av perioden genomfördes en ettårig förlängning av avtalet med Southwest Airlines. Enligt pressrelease den 25 juni. Förberedelser inför en Aventus full-flight winds test förväntas fortsätta under hösten men kan komma att fördröjas ytterligare på grund av COVID-19 påverkan.
 • Huvudfokus i kvartalets marknadsföring har varit miljö, optimizer samt proFLIGHT och att inom dessa områden skapa engagerande innehåll på sociala medier samt att ta personliga kontakter. Vi har ofta samarbetat med Met Office för en ökad spridning av inlägg på sociala medier. Utöver detta har förberedelser gjorts inför lanseringen av proFLIGHT samt höstens kampanjer med fokus på miljö, optimizer samt proFLIGHT.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Utvecklingen av proFLIGHT fortgår med vissa förseningar på grund av reducerat tempo. Lansering av betalningslösningen är planerad under kvartal 3. Antalet proFLIGHT användare uppgick vid slutet av perioden till mer än 1550 från fler än 200 flygbolag.

 • Arbetet med en ny webbsida fortgår också men har försenats. Nuvarande mål är att lansera denna i början på kvartal 4.
 • Planerade informations och marknadsföringsaktiviteter under hösten
  • En nyhetsartikel och informationskampanj med fokus på miljöpåverkan och modern teknik i cockpit
  • En videoproduktion med Met Office med fokus på fördelarna med högupplöst väder.
  • Ett webinar med fokus på proFLIGHT och värdet av en kombination av en bra turbulensprognos från Met Office samt uppmätt turbulensdata från framförvarande flygplan via IATA Turbulence Aware.
  • En direktriktad informationskampanj där beslutsfattare i flygbolag uppmärksammas på möjligheten till bränsle- och miljöbesparing genom AVTECHs tjänster, utan behov av investeringar i ny utrustning. Genomförd operationell analys av tjänsten i sex månaders drift hos Norwegian har här givit oss förutsättningar att utlova minst en 1.5% kostnadsreduktion. Videoinspelning av Norwegians erfarenheter finns tillgänglig här (https://youtu.be/-O-BZ6pZNjs).

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero, https://www.avtech.aero/report#content

AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.

Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ  First North Growth Market. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats.  Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl 08.30 CET


Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly