AVTECH tilldelas en varning av Börsens Disciplinnämnd

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") tillkännager idag att Bolaget tilldelats en varning av Börsens Disciplinnämnd (”Disciplinnämnden”) relaterat till informationsgivningen i samband med det i juli 2014 erhållna och offentliggjorda Southwestkontraktet. Disciplinnämndens beslut återfinns på http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/firstnorth.

Med tanke på omständigheterna är det med besvikelse som Bolaget tagit emot informationen om varningen, men Bolaget tar självfallet till sig Disciplinnämndens synpunkter och noterar även med tillfredsställelse bl.a. Disciplinnämndens syn att kursstegringen i AVTECH’s B-aktie var som det synes adekvat utifrån det faktiska innehållet i press-releasen och att det får bedömas som tveksamt om en med reservationer omgiven uppgift om ordervärdet skulle ha haft någon större betydelse.

För mer information, vänligen kontakta

Lars GV Lindberg, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly