AVTECH’s riktade emission avslutad

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att den riktade emission av B-aktier som beslutades på extra bolagsstämma den 8 oktober 2014 nu har avslutats. 6 000 000 B-aktier emitterades till fem kvalificerade icke namngivna investerare i poster om minimum 1 000 000 B-aktier per investerare. Emissionen genomfördes till en kurs om 7,00 kronor per B-aktie, vilket tillförde Bolaget 42 MSEK i likvida medel före emissionskostnader om ca 0,1 MSEK. Genom emissionen ökade Bolagets aktiekapital med ca 598 120,583976 kronor med en aktieutspädning om ca 10,6%.

Syftet med emissionen var att bredda det långsiktiga ägandet i Bolaget med ett fåtal tillkommande kapitalstarka aktörer samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt med erforderlig grad av säkerhet tillse att Bolaget införskaffar tillkommande finansiering för att ytterligare möjliggöra en kraftfull expansion och breddning inom Bolagets existerande verksamhetsområden relaterat till Aventus NowCast samt Wake Vortex.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till AVTECH i samband med den riktade emissionen och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly