S-bolagen förvärvar A-aktier i AVTECH

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”, ”Bolaget”) offentliggör idag att S-bolagen AB har stärkt sin ställning som stor aktieägare i AVTECH Sweden AB genom förvärv av 300 000 A aktier från Christer Staaf, Bolagets VD.

S-Bolagen som redan under hösten 2014 deltog i den riktade emissionen av B-aktier har beslutat att stärka sin långsiktiga ägarposition i Bolaget genom köp av röststarka A-aktier som inte är listade på någon marknadsplats. 300 000 A-aktier motsvarar 2,3% av rösterna och 0,6% av kapitalet i Bolaget.

"Det är med stor glädje vi som huvudägare välkomnar S-Bolagen in i den begränsade gruppen av A-aktieägare och deras strategiska beslut att investera ytterligare i AVTECH Sweden AB", säger Lars GV Lindberg och Christer Staaf, AVTECH’s två röstmässigt största ägare tillika styrelseordförande och VD i Bolaget. ”S-bolagen är moderbolag i en framgångsrik företagsgrupp som utöver finansiella resurser också besitter en stor kommersiell kompetens. Detta är något vi hoppas kunna dra nytta av allteftersom S-bolagens engagemang i AVTECH nu fördjupas och framöver eventuellt också formaliseras via deltagande i AVTECH’s  styrelsearbete”, avslutar Lars GV Lindberg och Christer Staaf.

För mer information, vänligen kontakta

Lars GV Lindberg, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt via ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har f.n. Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, som Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly