AVTECH ansöker om förlängd rekonstruktion

AVTECH Sweden AB (publ) ansökte och beviljades den 27 maj 2013 rekonstruktion av Attunda tingsrätt. Rekonstruktion beviljades regelmässigt för en initiell tremånadersperiod, d.v.s. fram till den 27 augusti 2013.

I syfte att hinna avsluta de pågående aktiviteterna avseende en långfristig finansieringslösning har AVTECH idag ansökt om en förlängning av rekonstruktionen för en ny regelmässig tremånadersperiod. De pågående aktiviteterna förväntas kunna avslutas i början av Q4, 2013, varmed också rekonstruktionen förväntas avslutas.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly