AVTECH genomför en nyemission inför notering på NASDAQ OMX First North – 47 procent säkerställt via teckningsförbindelser

AVTECH Sweden AB (publ) genomför en nyemission riktad till allmänheten vilken vid full teckning kommer att tillföra AVTECH 15 Mkr. Bolaget har för avsikt att listas på First North i januari 2012. AVTECH är verksamma inom digital ATM (air traffic management). Digital ATM gör det möjligt att hantera mer trafik, mer exakt, med större säkerhet och till en lägre kostnad.

Den nya digitala tekniken ger stora besparingar för flygbolagen och kraftigt minskad miljöpåverkan. Med AVTECHs patenterade produkt Aventus NowCast™, skickas exakt vindinformation digitalt till flygplanets dator inför landning, vilket bl.a. möjliggör s.k. "Gröna inflygningar" – planet glidflyger ned med motorerna på tomgång. AVTECH har i tester visat att sådana landningar sparar upp till 600 liter bränsle per inflygning.

Informationsträffar om AVTECH hålls i Stockholm den 17 november kl. 18.00 på Närlingslivets Hus på Storgatan 19. En informationsträff hålls även i Göteborg den 21 november kl 18.00 på Elite Park Avenue Hotel på Kungsportsavenyn 36 – 38.

Erbjudandet är följande:

• Emissionsbelopp: 15.000.000 kr
• Kurs: 6 kr per aktie
• Antal emitterade B-aktier: 2.500.000 st
• Teckningstid: 7 november – 24 november 2011
• Aktiepost: Aktierna tecknas i poster om 1.000 st (6.000kr)
• Övertilldelningsoption: innebär att ytterligare (högst) 833.000 B-aktier motsvarande ett emissionsbelopp uppgående till 4.998.000 kr kan komma att emitteras

Emissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 47% motsvarande drygt 7 Mkr.

Stockholm 15/11/2011

För mer information och anmälan till infoträffar gå till: www.thenberg.se/avtech eller kontakta:
Wolfgang Sagmeister
AVTECH Sweden AB
Direct: +46 (0) 8-544 104 81
Vxl: +46 (0) 8-544 104 80
E-mail: wolfgang.sagmeister@avtech.aero

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AVTECH Pressrelease 2011-11-15.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7235

Om AVTECH
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.
Web: www.avtech.se

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly