Nyemissionen i AVTECH Sweden fulltecknad.

Nyemissionen i AVTECH Sweden AB blev fulltecknad. Emissionen omfattade en nyteckning av 2.500.000 B-aktier och tillförde därmed bolaget 15 mkr före emissionskostnader.

Emissionens syfte var främst att tillföra medel för att öka investeringstakten i marknadföring av bolagets nyligen lanserade produkter, samt att möjliggöra snabb rekrytering av ny personal inom produktutveckling, försäljning och support.

– Det är glädjande att konstatera att vi trots det kärva ekonomiska klimatet just nu sett ett så stort intresse för Bolaget och emissionen, säger AVTECHs VD David Alvord.

AVTECH går nu vidare med målsättningen att listas på NASDAQ OMX First North under januari månad 2012.

Emissionen innehöll även en övertilldelningsoption om 833.000 aktier. Nu förs forsatta diskussioner med ett antal större investerare som visat intresse för att investera i AVTECH.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10.031.428 A-aktier och 2.500.000 B-aktier motsvarande ett aktiekapital om 1.253.142,80 kr. Avräkningsnotor skickas ut under vecka 48.

Thenberg & Kinde Fondkommission AB var finansiell rådgivare till AVTECH i emissionen.

2011-11-28

För ytterligare information kontakta:
David Alvord, VD
+46 (0)8 544 104 80
david.alvord@avtech.aero
www.avtech.aero

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AVTECH Pressrelease 2011-11-28.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7319

Om AVTECH
Avtech utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.

AVTECH Sweden AB (publ) har för avsikt att listas på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00, som Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly