AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

Äntligen kan det värsta av covid-19 krisen vara bakom oss och vi ser nu tecken på att flygtrafikutvecklingen framöver är positiv. Förutsättningarna, tack vare bland annat tillgången på vaccin, tycks nu vara goda för ett ökat flygande under det kommande halvåret. AVTECHs intäkter har under årets första månader ökat något och vi förutspår nu en fortsatt ökad omsättning i takt med att flygandet återhämtar sig.

Den nordamerikanska marknaden visar redan trafiksiffror på mellan 85-110% av 2019 års trafik medan Europa, som ligger efter med vaccinationerna, ännu ligger på en låg nivå med många europeiska flygbolag som inte flyger mer än 10-20% jämfört med 2019. Enligt Eurocontrols långsiktiga, optimistiska prognos skulle trafiken dock kunna återgå till ca 90% under nästa år.

”Ett ökat bokningsläge inför sommaren och hösten gör att vi nu vågar tro på att vi äntligen befinner oss i början på en återgång. Vi ser fram emot att snart få återkomma till och passera en kvartalsomsättning motsvarande Q1 2020, där AVTECH redovisade ett positivt resultat”, sade David Rytter, VD.

AVTECHs portfölj av tjänster som reducerar miljöpåverkan och bränsleförbrukning utan att kräva investeringar i ny hårdvara blir nu extra intressant för alla de flygbolag som vill ta sig ur krisen med en bättre miljöprofil och effektivare operation. Under april har det dessutom tillkommit ytterligare ett flygbolag i kön för att implementera och testa AVTECHs ClearPath lösning.

Med merparten av existerande kontrakt relaterade till kunders rådande trafikmängd ökar AVTECHs omsättning med ökad flygtrafik. När krisen och reserestriktionerna avtar är bolaget nu väl positionerat för att växa och leverera tjänster som ökar effektivitet och komfort samt reducerar utsläppen från varje enskild flygning.

Produktportfölj 2021

AVTECHs utbud av tjänster utvecklas kontinuerligt och består idag av kompletta tjänster inom optimering, effektivisering och vädervarningar anpassade för varje individuell flygning från start till landning. Alla tjänster i AVTECHs produktportfölj är enkla för kunden att implementera och kan kombineras efter önskemål.

Alla tjänster använder unik högupplösta väderdata från UK Met Office med en oöverträffad noggrannhet som minskar felet mellan faktiska och prognostiserade vindar till ett minimum.

Aventus

Exakt väderdata som optimerar varje flygning.

Aventus är en världsledande automatiserad väderupplänkningstjänst som genom leverans av optimerade data till flygplanets dator sparar bränsle och förbättrar noggrannheten på varje enskild flygning. Tjänsten finns tillgänglig för flygningens alla faser; climb, cruise och descent.

ClearPath

Taktisk optimering av varje flygning på en helt ny nivå

ClearPath är en markbaserad tjänst som kommunicerar med flygplanet i realtid och beräknar den verkligt kostnadsoptimala flygprofilen för varje flygning baserat på flygplanets faktiska prestandavärden och den aktuella atmosfären. Genom att följa den optimala flygprofilen kan piloterna flyga mer kostnadseffektivt och direkt minska bränsleåtgång och miljöpåverkan för varje flygning.

SIGMA

Bekvämare flygning genom undvikande av turbulens och oväder

SIGMA är en automatisk tjänst som presenterar precis turbulensdata och väderrisker (isbildning, åskväder, vulkanisk aska etc.) för piloterna i realtid under flygningen. Baserat på uppdaterad information om turbulens och andra väderrisker kan flygbesättningen fatta kvalificerade taktiska beslut för att undvika obehag, skador och dyra underhållskontroller av flygplan.

ProFlight

Beslutsstöd under och innan flygningen

ProFlight är ett unikt visuellt flygväder- och optimeringsverktyg för användning av den professionella piloten. Den lättanvända EFB-appen ger piloten beslutsstöd i realtid genom att kombinera flera av AVTECHs tjänster i ett visuellt gränssnitt, tillgängligt före flygning och under flygning. Datalagren som ingår kommer från välkända leverantörer som UK Met Office, NOAA, IATA och WXfusion.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 17 maj 2021 kl 16:15 CET.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktorer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@redeye.se och telefon: 08-121 576 90.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly