AVTECH Sweden AB: Southwest Airlines väljer att fortsätta AVTECHs Aventus Enroute Winds-tjänst efter lyckad utvärdering

Efter en försöks- och utvärderingsperiod beslutade Dallas-baserade Southwest Airlines idag för en fortsättning av Aventus Enroute Winds-tjänsten. Southwest har formellt accepterat den option, om övergång till ett 17-månaders kommersiellt serviceavtal, som ingår i det tidigare kommunicerade utvärderingsperiodsavtalet.

Avtalet har ett startdatum den 1 februari 2022 och ett förväntat värde i intervallet 16 till 21 MSEK, beroende på USD valutakurs. Detta inkluderar både Aventus Descent och Aventus Enroute Winds-tjänsterna, och ersätter därmed den enskilda befintliga Aventus Descent-prissättningen.

Tjänsten är redan driftsatt och i användning av alla Southwests flygplan.

Aventus Enroute Winds-tjänsten ger, som ett tillägg till Aventus Descent Winds-tjänsten som redan används, mycket exakt och skräddarsydd vindinformation i realtid till alla Southwest Airlines flygplan och rutter. Detta leder till förbättrat flygutförande, ökad situationsmedvetenhet och minskad arbetsbörda för piloterna. Användningen av optimala Aventus vinddata positionerar även Southwest väl inför fortsatta NextGen-initiativ.

Baserat på analys av testresultaten för utvärderingsperioden förväntas tjänsten förbättra beräkningen av bränsle och tid ombord under varje flygning samtidigt som de årliga CO2-utsläppen minskas.

"Att få Southwests acceptans efter denna omfattande utvärderings- och analysperiod är ett bevis på kvaliteten och effektiviteten i AVTECHs produkt. Vi är glada över att fortsätta och utöka vårt goda samarbete med Southwest till stöd för förbättrad miljöeffektivitet, säkerhet och punktlighet för varje flygning.", säger David Rytter, AVTECHs VD.

Om Aventus

Aventus Enroute Winds är en integrerad del av AVTECHs Aventus full-flight-tjänsteerbjudande, som även inkluderar climb- och descent-komponenter. Aventus är ett unikt och patenterat system som möjliggör korrekt vindinformation och 4D-flygbanor, genom att använda den bästa atmosfäriska modelleringen för att skapa vinddatapaket för de olika delarna av en flygning. Datapaketen länkas upp i realtid till flygplanet för att göra det möjligt för den inbyggda flygdatorn (FMC) att exakt beräkna en flygprofil och ankomsttider till varje enskild ruttpunkt. Aventus-lösningen är miljövänlig eftersom den gör det möjligt för flygplan att flyga effektivare höjder och RNP-inflygningar vilket resulterar i omedelbara besparingar av flygbränsle och CO2. Tjänsten är också absolut nödvändig för framtida tidsstyrda flygoperationer, ett område där Aventus ger ännu större övergripande miljö- och driftsfördelar. Tidsstyrning kommer att öka effektiviteten och punktligheten för enskilda flygningar och för lufttransportsystemet.

För mer information, vänligen kontakta

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Niklaes Persson, Sälj- och Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2022 kl 18:05 CET.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.

About Southwest Airlines

Southwest Airlines Co. (http://www.southwest.com/) operates one of the world's most admired and awarded airlines, offering its one-of-a-kind value and Hospitality at 121 airports across eleven countries.Celebrating its 50th Anniversary in 2021, Southwest took flight in 1971 to democratize the sky through friendly, reliable, low-cost air travel and now carries more air travelers flying nonstop within the United States than any other airline1. Based in Dallas and famous for an Employee-first corporate Culture, Southwest maintains an unprecedented record of no involuntary furloughs or layoffs in its history. By empowering its nearly 54,0002 People to deliver unparalleled Hospitality, the maverick airline cherishes a passionate loyalty among as many as 130 million Customers carried a year. That formula for success has brought industry-leading prosperity and 47 consecutive years3 of profitability for Southwest Shareholders (NYSE: LUV). Southwest continues to develop tangible steps toward an environmental sustainability goal of achieving carbon neutrality by 2050. Learn more at Southwest.com/citizenship (https://www.southwest.com/citizenship/) about how Southwest Airlines leverages a unique legacy and mission to serve communities around the world.

1) U.S. Dept. of Transportation most recent reporting of domestic originating passengers boarded

2) fulltime-equivalent active Employees

3) 1972-2019 annual profitability

Media Contacts:

Visit the Southwest Newsroom swamedia.com (http://www.swamedia.com/?src=PRPRPRNTRANAD10815)for multimedia assets and other Company news.

Media Relations Team: 214-792-4847, option 1

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly