AVTECH´s störste A-aktieägare genomför internhandel med A-aktier

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”, ”Bolaget”) informerar idag om en genomförd internhandel inom styrelsen avseende Bolagets A-aktier.
Bolagets störste A-aktieägare Lars GV Lindberg har idag överlåtit 183 000 A-aktier till Bolagets Verkställande Direktör, Christer Fehrling, samt till Bolagets styrelsesuppleant, Johnny Olsson.
Transaktionen har genomförts p.g.a. skattemässiga skäl. 183 000 A-aktier motsvarar ca 1,3% av röstetalet i Bolaget, samt ca 0,3% av kapitalet.

 
För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017 kl 08.30 CET.

 
Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista med kontor i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly