AVTECH Sweden AB Delårsrapport Januari – Juni 2022

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

  2022 2022 2021
MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2
Omsättning 5.5 4.5 2.7
Rörelseresultat före avskrivningar +2.3 +1.6 +1.0
Nettoresultat +1.4 +0.7 +0.3
Nettoresultat per aktie, SEK +0.025 +0.012 +0.006
Kassaflöde +1.1 -0.5 +1.3
Koncernens Likvida medel 10.8 9.7 9.1
Eget kapital 27.2 25.8 24.8
Eget kapital per aktie, SEK 0.48 0.46 0.44
Koncernens Soliditet, % 90.6% 91.1% 91.5%
  • Omsättningen har fortsatt öka under årets andra kvartal tack vare tillkommande avtal i Q1, ökat flygande och stigande dollarkurs. Ökningen är 22,5% jämfört med föregående kvartal och 106% jämfört med Q2 2021.
  • Fortsatt tillväxt i nettoresultat som ökar med 100% sedan föregående kvartal och 335% jämfört med Q2 2021.
  • Positivt kassaflöde under det andra kvartalet.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-26 08:30 CEST.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly