AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – September 2022

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

  2022 2022 2021
MSEK Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 3
Omsättning (från försäljning) 5.7 5.5 3.4
Rörelseresultat före avskrivningar +3.1 +2.3 +1.0
Nettoresultat +2.2 +1.4 +0.2
Nettoresultat per aktie, SEK +0.039 +0.025 +0.004
Kassaflöde +1.7 +1.1 +0.7
Koncernens Likvida medel 12.5 10.8 9.8
Eget kapital 29.4 27.2 25.0
Eget kapital per aktie, SEK 0.52 0.48 0.44
Koncernens Soliditet, % 92.2% 90.6% 90.1%
  • Omsättningen för det tredje kvartalet ökade 4.3% jämfört med föregående kvartal och 66.3% jämfört med Q3 2021 tack vare nya avtal i början av året, ökat flygande och stigande dollarkurs.
  • Nettoresultatet ökar med 55.6% sedan föregående kvartal och 927.6% jämfört med Q3 2021 tack vare ökad försäljning, sänkta personalkostnader under semesterperioden samt valutakursvinster. Korrigeringar av tidigare betalda arbetsgivaravgifter till Skatteverket avseende perioden nov 2020 till okt 2021 har reducerat personalkostnaden med 0.3 MSEK.
  • Kassaflödet ökar under det tredje kvartalet med 52.1% sedan föregående kvartal och 149.5% jämfört med Q3 2021 till största del tack vare ökade kundinbetalningar. Kassan påverkades även positivt av en återbetalning av arbetsgivaravgifter om 0.3 MSEK från Skatteverket.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly