AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2023

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

  2023 2023 2022
MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2
Omsättning (från försäljning) 6.6 5.7 5.5
Rörelseresultat före avskrivningar +3.2 +2.5 +2.3
Nettoresultat +2.1 +1.4 +1.4
Nettoresultat per aktie, SEK +0.037 +0.026 +0.025
Kassaflöde +2.6 +1.0 +1.1
Koncernens Likvida medel 18.2 15.7 10.8
Eget kapital 34.7 32.6 27.2
Eget kapital per aktie, SEK 0.61 0.58 0.48
Koncernens Soliditet, % 91.7% 90.8% 90.6%
  • Omsättningen under andra kvartalet ökade med 21% jämfört med samma period 2022 tack vare nya avtal i början av året, ökat flygande och bättre dollar- och eurokurs.
  • Nettoresultatet ökade med 48% jämfört med samma period 2022 tack vare ökad omsättning och fortsatt kontroll på kostnader.
  • Kassaflödet ökade med 2,6 MSEK under det andra kvartalet vilket är 32% högre jämfört med samma period 2022.

SIGNIFIKANTA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Den 27 juni tillkännagavs en treårig kontraktsförlängning av befintlig Aventus Enroute och Descent Winds-tjänst med Dallas, Texas-baserade Southwest Airlines®. Serviceavtalet förlängs därmed till slutet av juni 2026 med ett förväntat kontraktsvärde på mellan 38 och 52 MSEK beroende på USD-valutakurs.

SIGNIFIKANTA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Den 12 juli meddelades att Volaris har valt att fortsätta med AVTECHs ClearPath- och Aventus flygoptimeringstjänster efter en lyckad tre-månaders utvärderingsperiod under kvartal två. Detta sker i enlighet med redan kommunicerat treårsavtal som påbörjades i slutet av mars 2023 och som har ett förväntat totalvärde i intervallet 8 till 14 MSEK, beroende på antal flygplan och USD-valutakurs.
  • Den 23 augusti kommunicerades att AVTECH och Volotea Airlines har ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs Aventus vindupplänkstjänst, med startdatum den 5 augusti 2023 och ett förväntat totalt värde i intervallet 1.1 till 1.9 MSEK beroende på flottans storlek och EUR valutakursutveckling.
  • Den 1 augusti meddelades med stor sorg att AVTECHs mycket uppskattade styrelseordförande Bo Redeborn hastigt och oväntat har avlidit efter en kort tids sjukdom. Bo har med sin unika förmåga att lyssna in och agera framgångsrikt lett AVTECHs utveckling under en mycket intensiv period. Med sin mångsidiga erfarenhet och sitt stora kontaktnät har han starkt bidragit till att AVTECH nu har en mycket solid grund för en framtida tillväxt och lönsamhet. Bo kommer att vara mycket saknad av AVTECHs styrelse och ledning och våra tankar går till hans familj.
  • Styrelsen kunde den 21 augusti informera att Ingvar Zöögling utsetts som tillförordnad styrelseordförande. Ingvar som har suttit i AVTECH’s styrelse sedan 2008 är före detta advokat och drev under närmare 35 år advokatverksamhet i Stockholm.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.

www.avtech.aero/press-release-swedish

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly