AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – September 2023

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

  2023 2023 2022
MSEK Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 3
Omsättning (från försäljning) 7.5 6.6 5.7
Rörelseresultat före avskrivningar +4.2 +3.2 +3.1
Nettoresultat +3.1 +2.1 +2.2
Nettoresultat per aktie, SEK +0.054 +0.037 +0.039
Kassaflöde +2.8 +2.6 +1.7
Koncernens Likvida medel 21.0 18.2 12.5
Eget kapital 37.8 34.7 29.4
Eget kapital per aktie, SEK 0.67 0.61 0.52
Koncernens Soliditet, % 92.9% 91.7% 92.2%
  • Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 31% jämfört med samma period 2022 tack vare nya kundavtal och en fortsatt stark dollar.
  • Nettoresultatet ökade med 39% jämfört med samma period 2022.
  • Kassaflödet ökade med 65% jämfört med samma period 2022.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Den 23 augusti kommunicerades att AVTECH och Volotea Airlines har ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs Aventus vindupplänkstjänst, med startdatum den 5 augusti 2023 och ett förväntat totalt värde i intervallet 1.1 till 1.9 MSEK beroende på flottans storlek och EUR valutakursutveckling.
  • Den 12 juli meddelades att Volaris har valt att fortsätta med AVTECHs ClearPath- och Aventus flygoptimeringstjänster efter en lyckad tre-månaders utvärderingsperiod under kvartal två. Detta sker i enlighet med redan kommunicerat treårsavtal som påbörjades i slutet av mars 2023 och som har ett förväntat totalvärde i intervallet 8 till 14 MSEK, beroende på antal flygplan och USD-valutakurs.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report

www.avtech.aero/press-release-swedish

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly