Pressreleaser

16 Jul, 2021
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) och Southwest Airlines har idag ingått ett avtal om en 3-månaders utvärdering av tjänsten Aventus Enroute Winds, med förväntad start under fjärde kvartalet 2021. Avtalet omfattar en option att övergå till ett 17-månaders kommersiellt...
28 Jun, 2021
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager en ettårig kontraktsförlängning med Southwest Airlines för tjänsten Aventus NowCast Descent Winds. Serviceavtalet förlängs till slutet av juni 2022 med ett förväntat kontraktsvärde på mellan 5 och 10 MSEK...
08 Jun, 2021
AVTECH uppmärksammades nyligen både i svensk och utländsk media i samband med ”Met Office Industry Week” tillsammans med projektpartners Met Office och Norwegian Airlines. Med fokus på användning av högupplösta väderprognoser presenterades AVTECHs...
20 May, 2021
General meeting Regulatory
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 20 maj 2021 genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen 22 § (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor...
17 May, 2021
Den nordamerikanska marknaden visar redan trafiksiffror på mellan 85-110% av 2019 års trafik medan Europa, som ligger efter med vaccinationerna, ännu ligger på en låg nivå med många europeiska flygbolag som inte flyger mer än 10-20% jämfört med...
28 Apr, 2021
Regulatory MAR Q1
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER Omsättningen under årets första kvartal är fortsatt kraftigt reducerad på grund av den reducerade flygtrafiken under covid-19 pandemin. Karolina, AVTECHs marknadskoordinator sedan ett och ett halvt år, har i slutet av perioden valt att lämna...
22 Apr, 2021
Regulatory
AVTECH Sweden AB (publ)s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig för nedladdning på https://www.avtech.aero/report Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, den 22 april...
16 Apr, 2021
General meeting Regulatory
Årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108, (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 20 maj 2021 kl: 10:00. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin har styrelsen i Bolaget med stöd av bestämmelserna i...
12 Feb, 2021
Regulatory MAR Yearend
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER Det fjärde kvartalets omsättning är fortsatt kraftigt reducerad på grund av reduktionerna i flygtrafiken under covid-19 pandemin. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT För mer information, vänligen kontakta David Rytter, Verkställande Direktör...
02 Feb, 2021
AVTECHs Aircraft IT live webinar den 28e januari 2021 som handlade om bolagets ClearPath flygoptimeringstjänst genererade stort intresse. Webinaret genomfördes i två separata och välbesökta sessioner med totalt 158 registrerade deltagare från 97 flygbolag. Webinaret genomfördes...

Prenumerera på nyheter